Game Protocol

From AnnieWiki
Jump to navigation Jump to search

Het data protocol voor de game. Voor de lobby, zie het Lobby Protocol.

Message types

Index Message Type Sender Recipients Description
7 PlayerTurn Host Alle clients Een bericht van de host naar de spelers die aangeeft wiens beurt het is.
8 RoomInfo Host Client Een bericht met alle informatie over de huidige kamer, als antwoord op een 'MoveRequest', en bij het starten van de game.
9 PlayerEnterRoom Host Huidige clients in de kamer Dit bericht wordt verzonden van de host naar de clients, wanneer een nieuwe speler de kamer binnenkomt.
10 PlayerLeaveRoom Host Huidige clients in de kamer Dit bericht wordt verzonden van de host naar de clients, wanneer een speler de kamer verlaat.
11 ObtainTreasure Host Client Een bericht dat je krijgt wanneer je treasure oppakt.
12 HitMonster Host Clients Dit bericht wordt naar de client(s) gestuurd wanneer een monster schade krijgt.
13 HitByMonster Host Clients Dit bericht wordt naar de client(s) gestuurd wanneer een speler geraakt wordt door een monster.
14 PlayerDefends Host Clients Dit bericht wordt naar de client(s) gestuurd wanneer een speler defend en HP healed.
15 PlayerLeftDungeon Host Clients Dit bericht wordt naar de clients gestuurd wanneer een speler de dungeon heeft verlaten.
16 PlayerDies Host Clients Dit bericht wordt naar de client(s) gestuurd wanneer een speler sterft.
17 EndGame Host Clients Dit bericht wordt naar alle clients gestuurd wanneer het spel is afgelopen, met de uiteindelijke highscore.
18 MoveRequest Client Host Een request om naar de volgende kamer te lopen.
19 AttackRequest Client Host Een request om het monster in de kamer aan te vallen.
20 DefendRequest Client Host Een request om een beurt te defenden en HP te healen.
21 ClaimTreasureRequest Client Host Een request om de treasure in de kamer te claimen.
22 LeaveDungeonRequest Client Host Een request om de dungeon te verlaten.

PlayerTurn Message

Message Header PlayerID
Int

RoomInfo Message

Message Header MoveDirections TreasureInRoom ContainsMonster ContainsExit NumberOfOtherPlayers OtherPlayerIDs
Byte (direction bitmask) UShort Byte (bool) Byte (bool) Byte Int (x number of other players)

PlayerEnterRoom

Message Header PlayerID
Int

PlayerLeaveRoom

Message Header PlayerID
Int

ObtainTreasure

Message Header Amount
UShort

HitMonster

Message Header PlayerID (de speler die aanvalt) Damage Dealt
Int UShort

HitByMonster

Message Header PlayerID (de speler die geraakt wordt) New HP
Int UShort

PlayerDefends

Message Header PlayerID (de speler die defend) New HP
Int UShort

PlayerLeftDungeon

Message Header PlayerID (de speler die de dungeon verlaat)
Int

PlayerDies

Message Header PlayerID (de speler die doodgaat)
Int

EndGame

Message Header NumberOfScores PlayerID/Highscore pairs
Byte Int/UShort pairs (x number of scores)

MoveRequest

Message Header Direction
Byte (direction bitmask)

AttackRequest

Message Header

DefendRequest

Message Header

ClaimTreasureRequest

Message Header

LeaveDungeonRequest

Message Header